HomeO nama...ProizvodiStrojni kapacitetiE-mail

STROJNI KAPACITETI I TEHNOLOŠKE MOGUĆNOSTI

Računalna oprema i programska podrška – PRO ENGINEER :

- Projektiranje i konstruktivnu razradu alata za obradu lima, plastike, tlačnog lijevanja metala i drugih materijala instaliranima na 4 radne stanice sa iskusnim izvršiteljima za rad u jednoj smjeni.
- CNC programiranje 2D i 3D obrada glodanjem, tokarenjem i elektro-erozijom, instaliranom na 3 radne stanice sa iskusnim izvršiteljima za rad u dvije smjene

STROJEVI I TEHNOLOŠKE MOGUĆNOSTI

Tokarenje :

CNC sa steznom glavom i šiljkom

Ø 200 x 800 mm
Ø 250 x 1000 mm
Ø 300 x 1700 mm

2 stroja
2 stroja
1 stroj

CNC sa steznom glavom bez šiljka

Ø 500 x 150 mm
Ø   50 x 200 mm

2 stroja
1 stroj

CNC Karusel 

Ø 1250 x 900 mm

2 stroja

Univerzalne tokarilice

Ø 250 x 3000 mm

više strojeva

GLODANJE I BUŠENJE

CNC upravljane glodalice, koordinatne bušilice i obradni centri :

Dimenzije
stola

Kretanje
X – Y - Z

Snaga
motora
na vretenu

Broj okretaja
vretena

Broj
strojeva

630 x 630

1.000 x 710 x 710

16 KW

3.750

2

760 x 355

660 x 355 x 455

7,8 KW

8.000

1

800 x 800

1.600 x 800 x 920

15,4 KW

4.000

1

1.020 x 510

760 x 510 x 610

11 KW

10.000

1

1.150 x 500

1.000 x 520 x 550

22 KW

4.000

1

1.400 x 1.000

1.550 x 1.000 x 400

15 KW

2.240

1

1.600 x 500

1.600 x 400 x 400

11 KW

5.000

1

1.600 x 600

1.600 x 500 x 500

16 KW

1.400

1

Koordinatne bušilice - klasične  

1400 x 800 x 600

2 stroja

Vertikalne glodalice - klasične

1600 x 600 x 600

3 stroja

Horizontalne bušilice- glodalice - Bohrwerk :

Radno
vreteno

Dimenzije
stola

Kretanje
X – Y - Z

Broj
strojeva

Ø 75

1000 x 1000

2000 x 600 x 1000

1

Ø 75

1100 x 1100

2000 x 600 x 1000

1

Ø 130

1600 x 2500

3000 x 800 x 2000

1

Brušenje :

Ravne i profilne brusilice

1000 x 400 x 300
2000 x 800 x 400

više strojeva
1 stroj

Okruglo brušenje :

   

     - Okruglo vanjsko

Ø 250 x 1400
Ø 250 x 700

više strojeva
1 stroj

     - Okruglo unutarnje

Ø 250 x 700

više strojeva

Elektro-erozija :

Žicom, CNC

1050 x 800 mm

2 stroja

Elektrodom, CNC

1000 x 500 mm

3 stroja

Presanje :

Excentar preše od 63 do 125 tona, sa automatskim dodavanjem lima

3 stroja

TOPLINSKA OBRADA

Komorne peći

1500 x 800 x 800

više komada

IPSEN – postrojenja
    - (cementiranje, nitriranje i nitrokarburiranje) 600 kg

2 postrojenja

   

REZANJE

Škare za rezanje lima debljine 3 mm  i dužine 3000 mm

1 kom

Tračna pila za rezanje kružnog i pravokutnog presjeka do 250 mm

1 kom

Cirkularna pila za rezanje do Ø 250 mm

1 kom

Plinsko rezanje kopirno po šabloni 300 x 1000 x 2000 mm

1 kom